بیمارستان مجازی نیکان

«حس خوب تندرستی در خانه و سلامتی برای همه افراد جامعه»
بیمارستان مجازی نیکان با هدف خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر برای بیمارانی که در مجموعه بیمارستان‌های نیکان بستری بوده یا قصد بستری دارند و همچنین برای بیمارانی که خارج از بیمارستان نیکان بوده و نیاز به خدمات درمانی از راه دور  یا رسیدگی در منزل را دارند، ایجاد گردید.
این مرکز همچنین مدیریت جذب و پذیرش بیماران بین المللی و خدمات پایش سلامت ( چکاپ) و برنامه‌ریزی بیماران کاندید جراحی را به عهده دارد.
مجموعه نیکان با توجه به نیاز بیماران و دسترسی عموم مردم به اینترنت این ضرورت را احساس کرده که با تکیه بر سیستم انفورماتیک و ارتباط از راه دور برنامه‌ریزی لازم و ضروری را انجام دهد.

زیرمجموعه‌های این مرکز شامل

 • کال سنتر
 • مرکز شبانه‌روزی مجموعه بیمارستان‌های نیکان
 • مرکز خدمات مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل
 • واحد فالوآپ و پیگیری بیماران پس از ترخیص
 • کلنیک مجازی نیکان (مرکز مشاوره و ویزیت آنلاین)
 • دپارتمان بیماران بین المللی، واحد پایش سلامت

شما با استفاده از بیمارستان مجازی نیکان به اهداف زیر دست خواهید یافت:

 • ویزیت مجازی توسط متخصص
 • آموزش از راه دور بیماران
 • پرسش و پاسخ‌های پزشکی و پرستاری
 • انجام تست‌های تشخیصی و نمونه‌های آزمایشگاهی در منزل
 • انجام رادیولوژی و سونوگرافی در منزل
 • مدیریت بیماران قبل از عمل جراحی (اسکجول)

کادر مدیریتی بیمارستان مجازی نیکان

با کادر مدیریتی بیمارستان مجازی نیکان بیشتر آشنا شوید.