انجام نمونه گیری در محل

با تیم مجرب نمونه گیر در منزل بیمارستان مجازی نیکان شما میتوانید به صورت 24 ساعته و هفت روز هفته در منزل یا در محل کار خود خدمات نمونه گیری آزمایش و چکاپ را دریافت کنید.


مراحل انجام آزمایش

1) ثبت درخواست

انتخاب یکی از انواع آزمایش

2) برآورد هزینه

برآورد هزینه در صورت ارسل نسخه

3) زمان و مکان آزمایش

هماهنگی  زمان و مکان آزمایش به دلخواه شما

4) نمونه گیری در محل

انتخاب یکی از انواع آزمایش

5) ارسال جواب آزمایش

ارسال و اطلاع رسانی از طریق پیامک