تقویم پزشکی سال 1402

بهار

فروردین

 • روز جهانی آب/ 3فروردین
 • روزجهانی سل/ 4فروردین
 • روز طبیعت/ 13فروردین
 • روز جهانی بهداشت/18فروردین
 • هفته بهداشت مدارس/24-18فروردین
 • هفته بهداشت دهان و دندان/27-21فروردین
 • روز دندان پزشکی/23فروردین
 • روز جهانی هموفیلی/28فروردین
 • روز علوم آزمایشگاهی/30فروردین

اردیبهشت

 • هفته ملی سلامت/هفته اول سلامت
 • روز زمین پاک/2اردیبهشت
 • هفته جهانی جامعه ایمن/9-3اردیبهشت
 • هفته ایمن سازی/10-13اردیبهشت
 • روز جهانی مالاریا/5 اردیبهشت
 • روز جهانی بهداشت حرفه ای/8 اردیبهشت
 • روز جهانی آسم و آلرژی/13 اردیبهشت
 • روز جهانی ماما/15 اردیبهشت
 • روز جهانی بیماری های خاص و صعب العلاج/18 اردیبهشت
 • روز جهانی پرستاری/22 اردیبهشت
 • روز جهانی پارکینسون/23 اردیبهشت
 • روز جهانی خانواده/25 اردیبهشت
 • روز جهانی فشار خون/27 اردیبهشت

خرداد

 • آغاز هفته بدون دخانیات/4-10 اردیبهشت
 • روز جهانی تیروئید/5خرداد
 • روز جهانی بدون دخانیات/10 خرداد
 • روز جهانی محیط زیست/16 خرداد
 • روز جهانی اهدای خون/24 خرداد

تابستان

تیر

 • روز جهانی اهدای عضو/ 1تیر
 • روزجهانی مبارزه با مواد مخدر/5تیر
 • هفته ملی مبارزه با مواد مخدر/ 7-1 تیر
 • روز جهانی(فنیل کتونوری)/8تیر
 • روز جهانی مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان/15 تیر
 • هفته جهانی مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان/21-15تیر
 • روز جهانی جمعیت/20تیر
 • هفته ملی جمعیت/26-20تیر

مرداد

 • آغاز هفته حمایت از بیماران هموفیلی/7-1مرداد
 • روز جهانی هپاتیت/6مرداد
 • روز جهانی اهدای خون/7مرداد
 • روز جهانی شیر مادر/10 مرداد
 • روز جهانی نوجوان/21 مرداد

شهریور

 • روز پزشک/1شهریور
 • روز داروسازی/5شهریور
 • روز بهورز/12شهریور
 • روز جهانی پیشگیری از خودکشی/19 شهریور
 • روز فوریت های پزشکی/26 شهریور
 • روز جهانی آلزایمر/30شهریور

پائیز

مهر

 • روز جهانی بهداشت محیط/4مهر
 • روز جهانی هاری/6مهر
 • روز جهانی قلب/7مهر
 • روز جهانی ناشنوایان/8مهر
 • روز جهانی سالمندان/10 مهر
 • روز جهانی کودک/16مهر
 • روز جهانی تخم مرغ/17مهر
 • روز جهانی بهداشت روان/18مهر
 • روز جهانی آرتروز/20مهر
 • روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی/20مهر
 • آغاز هفته ملی سلامت زنان/22مهر
 • روز جهانی نابینایان (عصای سفید)/23مهر
 • روز ملی مبارزه با سل/23مهر
 • آغاز هفته ملی بهداشت روان/24مهر
 • روز جهانی غذا/24مهر
 • روز جهانی تروما-روز جهانی کمر درد/25مهر
 • روز جهانی پوکی استخوان/28مهر
 • روز ملی سلامت زنان/28مهر

آبان

 • روزملی اطلاع رسانی هپاتیت/1آبان
 • روز جهانی سکته مغزی/7آبان
 • روز جهانی پنومونی/21آبان
 • آغاز هفته حمایت از بیماران کلیوی/22آبان
 • روز جهانی دیابت/23آبان
 • هفته جهانی خودمراقبتی/27آبان
 • روز جهانی یادواره قربانیان حوادث ترافیکی/30 آبان

آذر

 • روزملی اطلاع رسانی هپاتیت/1آبان
 • روز جهانی سکته مغزی/7آبان
 • روز جهانی پنومونی/21آبان
 • آغاز هفته حمایت از بیماران کلیوی/22آبان
 • روز جهانی دیابت/23آبان
 • هفته جهانی خودمراقبتی/27آبان
 • روز جهانی یادواره قربانیان حوادث ترافیکی/30 آبان

زمستان

دی

 • آغاز هفته بسیج ملی تغذیه/21-14دی
 • روز خانواده/25دی
 • روز هوای پاک/29دی

بهمن

 • روز جهانی کمک به جزامیان/8بهمن
 • روز جهانی سرطان/15بهمن
 • آغاز هفته ملی مبارزه با سرطان/15-8بهمن

اسفند

 • آغاز هفته ملی سلامت مردان ایرانی/1اسفند
 • روز جهانی عدالت اجتماعی/2اسفند
 • روز ملی سلامت مردان/4اسفند
 • روز جهانی بیماری های نادر/9 اسفند
 • روز ملی بهداشت محیط/11اسفند
 • روز جهانی رژیم درمانگر/18اسفند
 • روز جهانی زن/18اسفند
 • روز جهانی کلیه/20 اسفند