پزشکان بیمارستان نیکان مجازی

تخصص پزشکان

تخصص پزشکان

icon-filter
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترعدنان خسروی

فوق تخصص انكولوژی و خون
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترشيرين تهرانی طريقت

فوق تخصص اطفال
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترآزاده افشين

فوق تخصص اطفال
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتر حامد رجائی آملی

فوق تخصص ارولوژی
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتر پروانه لک

فلوشيپ ناباروری
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتر حميده خضرائيان

فلوشيپ كنترل عفونت
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترمحمدهادی رادفر

فلوشيپ اندويورولوژی
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتر حميدرضا اكبری گيلانی

فلوشيپ اندويورولوژی
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتررباب مقصودی

فلوشيپ اندويورولوژی
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترسيد عليرضا امين جواهری

فلوشيپ جراحي زانو
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترمحمد نوری زاده

فلوشيپ اينترونشنال كارديولوژی
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترسميرا شجاع الدين

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتراميرساسان بيانی ارشادی

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتر پرگل باجلانی

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترنيلوفر شريف پور لنگرودی

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتر سپيده رحمت پور

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتر ستايش صادقی

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترمليحه خسروی خضری

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترعاطفه جعفری

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترمنصور رستگارپناه

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتر مسعود ابراهيمی

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترآيدين عليخانی

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتر تينا رحيمی

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتررايحه توجهی

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتر نگار درستكار

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتر سميه ابراهيمی

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترفائزه السادات فيض آبادی

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترسيده سحر موسوی كانی

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترالناز حاجی عابدی

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتر مهرزاد شعشعی

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتر نگين نادری فر

داروساز
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتر مهدی احمدی

متخصص گوش و حلق و بينی
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترفرشاد انتصاری تطفی

متخصص قلب و عروق
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترزهرا احمدی

متخصص قلب و عروق
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترعليرضا جبلی

متخصص قلب و عروق
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتر سعيد عزيزی نژاد

متخصص قلب و عروق
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتر بابک ديلمی

متخصص عفوني
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترآرمين وزيريان

متخصص عفونی
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترمنير محمدی

متخصص عفونی
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتر احمد دلبری

متخصص طب سالمندان
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترمحسن بدری زاده

متخصص طب اورژانس
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتربيژن ساقی

متخصص طب اورژانس
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترعليرضا كرجی

متخصص طب اورژانس
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترعلی رضائی انزهائی

متخصص طب اورژانس
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتر روزبه خسروی راد

متخصص طب اورژانس
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترواقف فرشين

متخصص طب اورژانس
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترسميه ولدخانی

متخصص طب اورژانس
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترياسر لشگری

متخصص طب اورژانس
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترمحسن پاک زاد

متخصص سم شناسي داروشناسي
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتر سميرا غفاری

متخصص زنان و زايمان
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتر اكرم شهامی

متخصص زنان و زايمان
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتر رومينا روانبخش

متخصص زنان و زايمان
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترزينا افراسياب

متخصص زنان و زايمان
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترمهناز معصومی

متخصص زنان و زايمان
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتر آمنه سادات حقگو

متخصص زنان وزايمان
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترفاطمه عليزاده

متخصص زنان وزايمان
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترليلا سلطانی

متخصص زنان و زايمان
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترمريم باوريان

متخصص زنان و زايمان
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترنسيمه كمالی

متخصص زنان و زايمان
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترمحمد اربابی

متخصص روانپزشکی
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترمحمد منائی

متخصص روانپزشکی
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترميترا صفا

متخصص روانپزشکی
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترجميله بحری

متخصص راديولوژی
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترذبيح الله كريمی

متخصص راديولوژي
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتر منصور رستگار پناه

متخصص داروخانه
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترسهيل مقدادي

متخصص داخلی مغز و اعصاب
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترمهدي جليلی

متخصص داخلی مغز و اعصاب
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترمژگان مفتاح پور

متخصص داخلي مغز و اعصاب
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترنازنين شاه حسينی

متخصص داخلی
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترشهناز تفنگ چی ها

متخصص داخلی
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترلعيا حجتی

متخصص داخلی
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتربهنام مرادبيگ

متخصص داخلی
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترعليرضا احمدی

متخصص خون
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترفروزان رحيمی

متخصص چشم
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترشيرزاد ريحانی پول

متخصص جراحي مغز و اعصاب
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترمحمدتقی كيانی فلاورجانی

متخصص جراحي فك و صورت
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتراحمدرضا سروش

متخصص جراحی عمومی
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترزهره داورزنی

متخصص جراحی عمومی
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترسيدمرتضی موسوی نايينی

متخصص جراحی عمومی
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترزينب جاويد

متخصص تغذيه
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترخليل يعقوبی

متخصص پوست و مو
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترمريم رنجبر

متخصص پوست و مو
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتربهروز فرزانگان

متخصص بيهوشی
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتر محمودرضا نظافتی

متخصص بيهوشی
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترعلی باقرنيا

متخصص بيهوشی
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترآزاده عزيزی

متخصص بيهوشی
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتررامين هراتی

متخصص اطفال
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتر ساميه قادری

متخصص اطفال
پزشکان بیمارستان مجازی

دکترابوالحسن مصاحب

متخصص اطفال
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتر مريم شهركی زاهدانی

متخصص اطفال
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترفريبا كيانی انبوهی

متخصص اطفال
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکتر مرضيه خواجوئی نسب

متخصص اطفال
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترسحر فرزانه بجستانی

متخصص اطفال
پزشکان بیمارستان مجازی2

دکترليلا ارسطو

ليلا ارسطومتخصص اطفال
پزشکان بیمارستان مجازی

دکتر مازيار ترخانی

متخصص اطفال