تب سنج

تب سنج وسیله‌ای است که برای اندازه گیری دمای بدن استفاده می‌شود.