پالس اکسیمتر

پالس اکسیمتر

دستگاهی است که سطح اشباع اکسیژن یا اکسیژن خون را اندازه‌گیری می‌کند. پالس اکسیمتر دستگاهی کوچک و شبیه به گیره است که معمولا روی انگشت قرار می‌گیرد و بیشتر در بخش‌هایی مانند اورژانس یا بیمارستان استفاده می‌شود.